#1 #2 #3
Bấm #2 nếu #1 xem chậm hoặc không load

Machiko Ono một cô gái ở dưới quê lên, sau đó cô xin vào một công ty AV phim sex để đổi đời, nhưng rồi cô lại cảm thấy mọi việc như mong đợi, vị giám đốc này muốn chén cô trước khi những người khác chén, sau đó cô bắt đầu vào phòng và mọi chuyện bắt đầu..