Bấm #2 nếu #1 xem chậm hoặc không load

Một tiết học nhàm chán làm cho mọi thứ rối dần lên, cô giáo Aika Yamagishi làm việc ở một trường học uy tín và vinh dự. Nhưng rồi cậu học sinh được cô để ý đến và luôn muốn được làm tình cùng cô giáo của mình nhưng không được chấp nhận và rồi..

Tiết học tình dục của cô giáo dạy thêm